Birim İç Kontrol

Birim İç Kontrol Belgeleri


 A. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ GENEL BİLGİLER

 1-Kontrol Ortamı Standartları

  İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

 

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

2021 Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu 

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı 

 KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahütnammesi

 

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2021 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

    B. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ


   C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ  STRATEJİSİ REHBERİ

Son Güncelleme: 2022-01-11 13:58:49
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023