Birim İç Kontrol

Birim İç Kontrol Belgeleri


 A. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ GENEL BİLGİLER

 1-Kontrol Ortamı Standartları

  İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

 

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu 

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

PUKÖ Döngüsü Kapsamında Eylem Planı

 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı 

 KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahütnammesi

 

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2021 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

    B. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ


   C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ  STRATEJİSİ REHBERİ

 


Son Güncelleme: 2023-12-11 09:23:24
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024