Üniversitemizde Yayımlanan "Kadın ve Aile" Çalışmaları

 • Ayşe Çiçek Korkmaz, Şenay Şekeroğlu, Funda Gül Bilgen, Hasan Hüseyin Çam-Dil Engelinin Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Etkisi: Suriyeli Kadın Sığınmacı Örneği
 • Emine Erdoğan, Nehir Gündoğdu- Türkiye'de Feminist Yöntem
 • Funda Gül Bilgen, Ayşe Çiçek Korkmaz, Şenay Şekeroğlu, Hasan Hüseyin Çam- Suriye’den Türkiye’ye Göçün Kadın Sağlığına Etkileri 
 • Funda Gül Bilgen, Şenay Şekeroğlu, Ayşe Çiçek Korkmaz- Koronovirüs Pandemisinin Kadın Üzerine Etkileri 
 • Halil Uzun, Zeynel Amaç- Türk ve Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumu: Kilis Akran Mentor Modeli
 • M. Ruhat Yaşar- İki Şiddet Arasında Kadın
 • Muhammet Atasever- Sibirya Sahası Türk Destanlarında Ailenin Kurulması
 • Muhammet Atasever- Türk Destanlarında Toplumsal Cinsiyet Algısı
 • Muhammet Atasever-Akbaş Türkmenlerinde Temizlik-Kut ve Kadın
 • Muhammet Yasin Çakır- Yeni Uygur Türklerinin Atasözlerinde Kadın ve Erkeğin Toplumsal Açıdan Temsili
 • Necati Demir-Aile Kurumunun Önemi ve Boşanma Olgusu Üzerine
 • Sebahat Sevgi Uygur, Esra Asıcı, Derya Sarı- Kadınların Benlik İkilemleri ile Bütünleyici Kendilik Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Sumru Bakan-Türkiye’de Kadın İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme
 • Şehadet Bulut- Kadının İşgücüne Katılım Oranına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Seçili OECD Ülkeleri Örneği
 • Şehadet Bulut, Taner Akçacı- Sektörler Arası Kadın İstihdamı ve Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Araştırma: Kilis İli Örneği
 • Şenay Şekeroğlu, Ayşe Çiçek Korkmaz, Funda Gül Bilgen-Vulvovaginal Candidiasis
 • Şenay Şekeroğlu Şekeroğlu, Funda Gül Bilgen, Ayşe Çiçek Korkmaz- Kilis İli AÇSAP Merkez Baştabipliği’ne Başvuran 15 -49 Yaş Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemlerinin Belirlenmesi
 • Şenay Şekeroğlu, Ayşe Çiçek Korkmaz, Funda Gül Bilgen-Kilis İli AÇSAP Merkez Baştabipliği’ne Başvuran 15 -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Şenay Şekeroğlu, Funda Gül Bilgen, Ayşe Çiçek Korkmaz, Hasan Hüseyin Çam- Hemşirelik Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri ve Üreme Sağlığına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
 • Toplumsal Açıdan Temsili
 • Yeliz Saygılı Savaş- Dua ve Beddualarda Yer Alan Çocuk Motifi Üzerine Bir İnceleme
 • Zeynel Amaç, Halil Uzun- Katılımcı Görüşlerine Göre Kilis Akran Mentor Programı: Fırsatlar ve ZorluklarUluslararası Türk Kültürü ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu


Son Güncelleme: 2023-12-08 10:44:10
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024