HAKKIMIZDA

KADAMER Nedir?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER), Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan çeşitli disiplinleri kapsayan bir merkezdir.

 

Ne Zaman Kurulmuştur?

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER)’in kuruluşu 27 Nisan 2018 tarihinde 30404 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Merkezin Amaçları

a) Eğitimde ve akademide kadın ve aile çalışmaları alanlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politika ve programlara yerleşmesine katkı sağlamak üzere ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinç arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,

b) Toplumsal cinsiyet ve siyasi değişim, toplumsal cinsiyetin insan hakları ve demokrasinin gelişmesindeki yeri, çeşitli toplumsal farklılıklar ve çatışmalarla toplumsal cinsiyetin kesişimleri üzerine araştırmaları disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirmek,

c) Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmak, kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, diğer üniversitelerdeki merkezlerle işbirliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite kampüsü içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek,

ç) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Kilis ve çevresindeki kadınların eğitim, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak ve kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, kurumlara danışmanlık yapmak,

d) Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan akademik birimlerinin disiplinlerarası çalışmalarını desteklemek ve bu ortak çalışmaların sürekliliğini sağlayacak bir platform oluşturmak,

e) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet, kadın ve aileye ilişkin konularla ilgili programlar açılmasını önermek, mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bu amaca yönelik dersler açılmasını teşvik etmek,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

a) Kadın ve aile çalışmaları alanları ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Kadın ve aile çalışmaları alanları ile ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak ve ilgili kurullara önerilerde bulunmak,

c) Kadın ve aile çalışmaları alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Kadın ve aile çalışmaları alanları ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda koordinasyon ve araştırmalar yapmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve duyarlılığı, kadın hakları ve kadın sorunları konularında araştırma, danışmanlık, eğitim ve benzeri hizmetler sunmak,

e) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumsal statüsünü iyileştirmeye, toplumda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yapmak, yaptırmak,

f) Ailelerin eğitim ve gelişimlerine destek olmak üzere, aile danışma ve rehberlik, anne-baba (evlilik), çocuk eğitim ve gelişim evi, genç ergen danışma ile yaşlılık danışma ve moral eğitim birimlerini kurmak,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Son Güncelleme: 2018-05-24 12:37:21
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024