BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER),  27 Nisan 2018 tarihli 30404 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimiz faaliyetlerini kuruluş amaçları içerisinde yer alan “Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmak, kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar, diğer üniversitelerdeki merkezlerle işbirliği yapmak, projeler üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite kampüsü içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek” ilkesiyle bilimsel araştırmalar ve projelerin hayata geçirilmesiyle bilgi birikimini toplumun her alanından paydaşlarına ulaştırmak çabası ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu bağlamda merkezimizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratma ve toplumun yapı taşı olan aile kurumunun temellerini ve değerlerini koruma amaçlı yerel, ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin işbirliği ile hem üniversite öğrencilerine hem de toplumun her kesiminden bireylere yönelik paneller ve konferanslar gerçekleştirilmektedir.

Son Güncelleme: 2019-12-04 15:51:30
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020