Üniversitemizde “Dede Korkut’ta Kadın” Başlıklı E-Konferans Düzenlendi

Üniversitemizde “Dede Korkut’ta Kadın” Başlıklı E-Konferans Düzenlendi

 

Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin birincisi “Dede Korkut’ta Kadın” başlıklı e-konferans Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek Edis Aydoğan’ın yönlendiriciliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki’nin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Bekki, Dede Korkut boylarında kadın konusuna geçmeden önce Dede Korkut Kitabı’nın neden bu kadar önemli olduğuna değindi. Dresten ve Vatikan nüshalarının ardından Metin Ekici’nin “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boy” olarak adlandırdığı yeni bulunan boy, Türkmen Sahra nüshası hakkında bilgiler verdi.

Bekki, Dede Korkut Kitabı’nın mukaddime bölümünde “solduran sop, tolduran tob, evün tayağı ve ne söylerisen bayağı” olarak nitelendirilen dört kadın tipinin boylardaki kadın tipleriyle uyuşmadığını ifade etti. Bekki, mukaddime bölümündeki kadın tiplerinin Dede Korkut boylarının yazıya geçirildiği dönemdeki kadına bakışı yansıttığını; dolayısıyla sonradan eklenmiş olduklarını vurguladı.

Dede Korkut’ta geçen Uzun Boylu Burla Hatun, Sercen Hatun, Dirse Han’ın eşi, Deli Dumrul’un eşi, kırk ince belli güzel, kafir kızları gibi kadınlardan hareketle Dede Korkut boylarındaki kadınlar hakkında bilgiler veren Bekki; kadınların annelik, bilgelik vasıflarının yanında birer alp tipi olarak karşımıza çıktıklarını ifade etti. Dede Korkut boylarındaki erkeklerin kadınlara bakış açılarını da onlara nasıl hitap ettiklerinden örnekler vererek açıkladı.

E-Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

 

 

               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021