Üniversitemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği: “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” Paneli

 

Üniversitemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında KADAMER’in (Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) katkılarıyla “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” konulu bir panel düzenlendi.

 

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

 

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Rektörümüz Karacoşkun, sözlerine Şems-i Tebrizî’nin “Kadın nefestir.” sözüyle başladı. Bizim medeniyetimizde kadının önemli bir yere sahip olduğu ve adeta yaslanılan bir çınar gibi olduğu vurgusunu yapan Rektör Karacoşkun, dinimizde de kadına değer verildiğini belirterek medeniyetimizin devamı niteliğindeki toplumlarca kadının ötekileştirilmesi ve ayrımlaştırılmasının hem kadınlara hem de İslam dinine yapılmış en büyük haksızlık ve yanlış anlaşılma olarak nitelendirdiğini sözlerine ekledi. Rektör Karacoşkun, “Bizim medeniyetimizde kadın-erkek ayrımı diye bir şey yoktur. İnsanları belli bir yere getiren onların nitelikleridir. Bakınız üniversite olarak bizim de idareci konumunda bulunan kadın akademisyenlerimiz ve idari personelimiz bulunmaktadır. Cinsiyet tartışmalarının gereksiz olduğunu, bu konuda eşitlik üzerinden değil; ancak adalet kavramı üzerinden değer verilmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi ve tüm kadınların yalnız bir güne sığdırılamayacak olan kadınlar gününü kutlayarak sözlerini noktaladı.

 

KADAMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğulları konuşmasında, tarihsel süreç içinde 8 Mart’ın dünya kadınlar günü olarak doğması, benimsenmesi ve resmiyet kazanması sürecini izleyenlerle paylaştı. Harunoğulları, İslam öncesi Türk devletlerinden, İslamiyet’in kabulüne, Osmanlı Devleti’nden günümüze dek kadınların devlet yönetimi ve sosyal hayattaki yeri ve önemi hakkında önemli bilgiler aktardı.

 

Program, üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ali Gündeşli’nin Türk müziğinde kadın bestekârlara ait birbirinden güzel eserleri seslendirmesi ile devam etti.

 

Açılış konuşmalarının ve müzik dinletisinin ardından  “Toplumda Kadının Yeri ve Etkisi” konulu panelin sunumları gerçekleştirildi. Panel yöneticiliğini üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Demet Demiroğlu’nun yaptığı panelin panelistleri, üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Bartan ve İktisat bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sumru Bakan idi.

 

Demiroğlu, “Kadının öneminin ve değerinin farkında olanlar için 8 Mart, kadın sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm metotlarının ortaya konulabileceği çok önemli bir gündür. Ülkemizde ve dünyada kadına eğitim, siyaset, istihdam, bilim ve sanat gibi toplumun her alanında fırsat eşitliği verilmesini ve biz kadınların yaşama dair farkındalığının artmasını ümit ediyorum.” diyerek paneli başlattı.

 

İlk olarak söz alan Dr. Öğr. Üyesi Faruk Bartan, “Siyaset ve Kadın: Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları” başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Bartan, tarihsel süreç içerisinde kadının toplumdaki yeri hakkında bilgi vererek kadınlık-erkeklik rol beklentilerimizin eksik insan olmamızın sebebi vurgusuyla okullardaki kız ve erkek çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmayı ve eğitim sisteminde eşitliğe ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan projelerin geliştirilmesi konularına değindi.

 

Doç. Dr. Sumru Bakan ise güncel istatistikî verilerle kadınların gerek sosyal gerekse çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığı sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. İşsizliğin önlenmesinde ülkenin yatırım ve üretim hacminin genişletilmesi noktasında kadınlara da eşit birey ve yurttaş olarak üretim ve istihdam içinde yer verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan, kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın çalışma yaşamında yasaların ve liyakat sisteminin eksiksiz işletilmesinin büyük bir önem taşıdığını belirtti.

 

Program, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un programda emeği geçenlere hediye takdim etmesi ve kadınlar gününe özel fotoğraf sergisini gezmesi ile sona erdi.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021