Üniversitemizde “Engellilik ve Aile” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

 

 

Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde, Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından düzenlenen Kadın ve Aile Konferanslarının sekizincisi “Engellilik ve Aile” başlıklı konferans, Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Hazır’ın sunumlarıyla KADAMER ofisinin bulunduğu Üniversitemiz konağında gerçekleştirildi. 

Hazır, konuşmasında, engelli bir çocuğun kaynaştırma sınıfından dışlanma sebepleri ile öğretmen ve akranlarının tutumu üzerinde durdu. Ortam, materyal ve öğretimsel uyarlamalarla engellilik en aza indirgenebilir mi, sorusuna odaklandı. Hazır, zihin engelli bir bireyin herhangi bir perakende mağazasında çalışmak istediği zaman; iş tanımında yazan bütün görevleri yerine getirecek bir kapasitede olmasına rağmen, engelli olmasından dolayı reddedilebileceğini aktardı. Bireyin verilen görevi yapabilecek potansiyelinin görülmemesi ve bireyin fiziki işleri yerine getirmesinin yanında sadakat, tutarlık ve güvenilirlik gibi güçlü yönlerinin mağazaya sağlayacağı faydanın hesaplanmamasının aslında verimliliği artırmada görmezden gelinen bir diğer nokta olduğuna değindi. 

Hazır, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemeler; toplumun bir parçası olan ailenin engelli çocuk üzerindeki rolü; annenin ve babanın çocuğa yaklaşımları; engelliliğin bireyin kendisinden gelen bir yetersizliği mi, yoksa toplumun dayatması mı olduğu; engellilik tanımlarının dünya literatüründe nasıl yer aldığı bu bağlamda ülkemizde ve dünyada tarihsel gelişim süreci gibi konu başlıkları üzerinden engellilik ve aile konusuna ışık tutmaya çalıştı. 

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024